Bytové družstvo Prešov

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kontakt

Kontakt


KONTAKT

Predseda BD -
Sekretariát preds.BD -
Koordinátor -
Ekonomický námestník -
Tech. – prev. námestník -
Asistent TP nám. -
Právne oddelenie -
Prevody bytov -
Vedúca nájomného -
Vedúca učtárne -
PaM -
Vedúci energetiky -
Vedúci invest. odd. -
Doprava -
Správca siete -
Webadmin -
Stredisko údržby -
Elektro údržba -


BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB, a.s.

IBAN: SK 29 7500 0000 0040 2891 4021OTP Banka Slovensko, a.s.


IBAN: SK 28 5200 0000 0000 0074 0244

Číslo účtu:
740244/5200
IČO: 00173665
DIČ: 2021240661


Úvodná stránka | Predstavenstvo | Kontrolná komisia | Aktuality | Základné dokumenty | Smernice | Administratíva | Oznamy | Kontakt | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu