Bytové družstvo Prešov

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Energetická efektívnosť - 2017

Aktuality > Energetická efektívnosť


ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ:


Zákon č. 476/2008 Z.z. z 4.11.2008 o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z. okrem
iného ukladá odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi predkladať spotrebiteľom energie informácie:
- Normatívy objektov a hospodárnosť za r. 201
7 - príloha
- Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch za r. 201
7 - príloha
- Porovnanie merných spotrieb tepla na vykurovanie objektov za r. 201
7 - príloha
- Organizácie poskytujúce informácie o dostupných opatreniach -
príloha
Úvodná stránka | Predstavenstvo | Kontrolná komisia | Aktuality | Základné dokumenty | Smernice | Administratíva | Oznamy | Kontakt | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu