Bytové družstvo Prešov

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Telefónne čísla BD Prešov

Kontakt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Ústredňa: 051/7713 708, 051/7719 647, 051/7495 171, 051/7463 222
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Úsek predsedu
Predseda: Tel: 7463 250, E-mail: predseda
Sekretariát predsedu
(podateľňa): Tel.: 7713 709, 7463 251
E-mail: sekretariát
koordinátor: 7463 230
(zástupcovia vlastníkov bytov a NP + delegáti) E-mail: koordinator
prevody bytov do vlastníctva, členské vzťahy, výmeny, anuita, dane: 7463 229, 7463 256
právne oddelenie: 7463 243, 7463 245 E-mail: právne
BOZP PO ZÚ: 7463 233
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Ekonomický úsek
Ekonomický námestník: 7463 240, E-mail: ekonam
Referát sklad. hospodárstva, fakturácie, DPH: 7463 210
Fond opráv: 7463 217
Nájomné, odd. správy domov a bytov: 7463 244, 7463 248, 7463 249, 7463 255, 7463 238, 7463246
Práce a mzdy, personálne: 7463 235, 7463 241
Všeobecná učtáreň: 7463 213, 7463 215
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Technicko - prevádzkový úsek
Technická námestníčka: 7463 211, E-mail: technam
Asistent TP nám.: 7463 212, E-mail: asisttpu
Oddelenie energetiky a Referát meracej a regulačnej techniky: 7463232, E-mail: energ
Investičné oddelenie, vedúci: 7463 237, 7463 225, 7463 226
Referát dodáv. údržby, dopravy: 7463 257
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Stredisko údržby

Údržbárske stredisko Bajkalská:

ÚS Bajkalská (voda, ÚK): 7463 254, 7705 404, E-mail: udrzba@bdpresov.sk
Havarijná služba: 7719 347, 0911 291 783 po pracovnej dobe od 15:00 – 07:00 hod.
Pohotovosť vyslobodenie osôb z výťahu: 0911 291 783 – nepretržite (24 hod.)

Údržbárske stredisko Karpatská:

ÚS Karpatská (elektro, výťahy): 7702 680, E-mail: vytahy@slovanet.sk
Pohotovosť výťahy a elektro: 0911 291 773 od 15:00 do 19:00 hod. - cez týždeň
Havarijná služba, opravy výťahov: 0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. - dni pracovného voľna (soboty)
Pohotovosť výťahy a elektro: 0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. - dni pracovného pokoja (nedele a sviatky)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Havarijná služba:
Počas pracovnej doby sa poruchy nahlasujú na jednotlivých údržbárskych strediskách družstva. Po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja nahlášky prijíma havarijná služba na stredisku údržby Bajkalská 30, Prešov, č.t. 7719 347, 0911 291 783, 0911 291 773

Úvodná stránka | Predstavenstvo | Kontrolná komisia | Aktuality | Základné dokumenty | Smernice | Administratíva | Oznamy | Kontakt | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu