Bytové družstvo Prešov

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznamy BD

Oznamy


OZNAMY BYTOVÉHO DRUŽSTVA
OZNAM


Bytové družstvo Prešov oznamuje, že v čase ... Čítať viac ...


Dovolenka


OZNÁMENIE O ZMENE ÚČTU


Nakoľko dôjde k spojeniu Československej obchodnej banky a OTP Banky Slovensko ... Čítať viac ...


Zmena uctu


OZNAM


Oznámenie o výkone správy počas pokračujúcej pandémie COVID-19 ... Čítať viac ...


Oznam


OZNAM


Desatoro bezpečného seniora ... Čítať viac ...


OznamOZNAM


V rámci projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov“ boli vytvorené ... Čítať viac ...


OznamOZNAM O VYKONÁVANÍ ODPOČTOV V SÚČASNEJ SITUÁCII COVID-19


Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, v súčasnom období prebieha v bytových domoch odpočet ... Čítať viac ...


OznamOZNAM


Bytové družstvo Prešov oznamuje svojim klientom a obchodným partnerom, že v čase od 28. 12. 2020 ... Čítať viac ...


OznamVÁŽENÍ VLASTNÍCI BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV


Rok 2020 bol rokom zmien, nielen na Slovensku, ale na celom svete. Bol rokom iným ... Čítať viac ...


OznamVÁŽENÍ VLASTNÍCI BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV


Dovoľte nám touto cestou Vás informovať, že Bytové družstvo Prešov ... Čítať viac ...


OznamOZNÁMENIE O VÝKONE SPRÁVY POČAS II. VLNY PANDÉMIE


Oznámenie o výkone správy počas II. vlny pandémie ... Čítať viac ...


OZNÁMENIE O VÝKONE SPRÁVY POČAS II. VLNY PANDÉMIE


Oznámenie o výkone správy počas II. vlny pandémie ... Čítať viac ...


ZAČIATOK VYKUROVACEJ SEZÓNY 2020/21


Začiatok vykurovacej sezóny 2020/21 ... Čítať viac ...


OZNAM

Bytové družstvo Prešov s platnosťou od 25. 5. 2020 obnovilo svoje úradné hodiny ... Čítať viac ...


DORUČOVANIE VYÚČTOVANIA VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Doručovanie vyúčtovania vlastníkom bytov a nebytových priestorov za služby spojené s bývaním za rok 2019 a správy ... Čítať viac ...


OZNAM O DORUČOVANÍ

Bytové družstvo ako správca bude v najbližších doručovať vlastníkom ... Čítať viac ...


OZNAM O SKÚŠKACH VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ


S ohľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a v spojení s inými rozhodnutiami, došlo k istým obmedzeniam aj na strane Bytového družstva Prešov ...
Čítať viac ...


OZNAM

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami ...
Čítať viac ...


OZNAM

Na základe upozornenia a vzájomnej spolupráce BD Prešov s Ministerstvom vnútra SR (Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) Vás chceme požiadať o pomoc pri informovaní vlastníkov bytov ...
Čítať viac ...


OZNAM


Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods.4 písm. h) zákona č.355/2007 Z.z. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky ... Čítať viac ...


OZNAM


Na základe rozhodnutia vedenia BD Prešov zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu ... Čítať viac ...


PODMIENKY A PODKLADY NA VÝBER ZHOTOVITEĽA PRÁC

Podmienky a podklady na výber zhotoviteľa prác ... Čítať viac ...


OZNAM


Na základe záznamu zo schôdze vlastníkov a nájomníkov bytového domu ...
Čítať viac ...


NOVÁ VYHLÁŠKA MH SR

Informácia o novej vyhláške MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla s účinnosťou od 01.01.2017 ...
Čítať viac ...


Úvodná stránka | Predstavenstvo | Kontrolná komisia | Aktuality | Základné dokumenty | Smernice | Administratíva | Oznamy | Kontakt | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu