Bytové družstvo Prešov

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Bytové družstvo Prešov
OTP Banka
Allianz
GDPR


História


Vznik bytového družstevníctva v okrese Prešov sa datuje od roku 1959, kedy v Prešove a Sabinove vznikli prvé SBD. O niečo neskôr vznikli SBD aj v Lipanoch a v Solivare. Postupne boli zakladané aj v ostatných sídlach okresu. Bytové družstvo je zapísané v podnikovom registri od 15. novembra 1972. V podstate dnešnú podobu nadobudlo OSBD Prešov 16.5.1973, kedy sa vykonalo spoločné zhromaždenie delegátov 53 družstiev, ktorí súhlasili s integráciou do jedného Okresného stavebného bytového družstva so sídlom v Prešove. Integračný proces bol ukončený v roku 1974 a to integrovaním poľnohospodárskych SBD a SBD so sídlom v Sabinove do spoločného OSBD v Prešove. V tomto období OSBD Prešov spravovalo v Prešove 3 502, vo Veľkom Šariši 190, v Šarišských Michaľanoch 48, v Sabinove 276, v Lipanoch 132 a v rozptyle 118 bytov.

Súčasnosť


BD Prešov je právnickou osobou, je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je obstarávať si spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami byty, hospodáriť s nimi a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových potrieb a tým aj spoločného záujmu a vykonávať správu obytných domov, v ktorých sa nachádzajú byty. Vykonáva údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizácie bytového fondu, zámočnícke a sklenárske práce, dopravu materiálov, odborné prehliadky všetkých vyhradených technických zariadení a iné práce súvisiace s bývaním. Zabezpečuje výstavbu nových bytov a vykonáva sprostredkovateľské služby spojené s výmenou alebo predajom bytov. Postupným vysporiadaním vlastníctva k bytom v zmysle Zákona 182/93 Z.z. v zmysle platných noriem, aj náplň bytového družstva sa bude meniť na družstvo správcovské. Aj v ďalšom období budeme robiť všetko preto, aby sa splnili všetky požiadavky bývajúcich a zabezpečilo dôstojné bývanie v nami spravovaných bytoch. V súčasnosti Bytové družstvo Prešov spravuje vyše 13 000 bytov v lokalite Prešov, Sabinov, Lipany, V. Šariš a v rozptyle (obciach
).

Pre splnenie daných cieľov Bytové družstvo Prešov dňa 1.6.2006 získalo
certifikát pre uplatnenie systému manažérstva kvality ISO 9001 pre správu bytov, opravu a údržbu, ktorý v roku 2018 recertifikačným auditom úspešne obhájilo.


Kfm. Ing. Jozef Brilla, predseda BDTlač


UPOZORNENIE !

Stránky BD sú plne podporované pre prehliadač Internet Explorer 5.5 a vyšší s rozlíšením minimálne 1024 x 768 bodov. Stránky BD sú plne kompatibilné s ostatnými prehliadačmi. Dokumentácia a prílohy BD sú pre webové stránky spracované vo formáte pdf. Na ich prezeranie a dostupnosť je potrebné mať lokálne nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader. Pre korektné zobrazovanie našich webstránok s animáciami je potrebné mať lokálne nainštalovaný program Adobe Flash Player.

BD Prešov

Úvodná stránka | Predstavenstvo | Kontrolná komisia | Aktuality | Základné dokumenty | Smernice | Administratíva | Oznamy | Kontakt | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu